Veelgestelde vragen over de voorwaarden

Bootverzekering voorwaardenHeeft u een vraag over de voorwaarden van de bootverzekering? Bekijk hier veel gestelde vragen die wij vaak horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust: 085 – 401 17 60.

Natuurlijk kunt u ook het contactformulier invullen of een mail sturen aan info@pleziervaartpolis.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het beste is natuurlijke om de volledige voorwaarden te bepalen welke van toepassing.

Voor de vragen en antwoorden is rekening gehouden met de voorwaarden van Nationale Nederlanden v/h Delta Lloyd (  TE.03.2.01 F). Wanneer volgens uw polisblad andere voorwaarden van toepassing zijn adviseren wij u ons te benaderen.

Is de bijboot meeverzekerd?

Er is standaard één bijboot / volgboot meeverzekerd, welke ook uitgerust mag zijn met een zeiltuig.

Verder moet hij voldoen aan het volgende:

 • Zijn vaarsnelheid mag niet meer dan 20 km per uur kunnen zijn
 • En de lengte is de maximale breedte van uw boot

Bij schade is geen eigen risico van toepassing

Is de inboedel op de boot ook verzekerd?

De huishoudelijk goederen zoals kleding, boeken, keukengerei, linnengoed. enz. zijn standaard mee verzekerd .

Wat niet onder inboedel wordt begrepen

 • Geld, geldswaardige papieren, betaalcheques, betaalpassen en reischeques;
 • Telecommunicatie- en optische apparatuur, behalve apparatuur welke gebruikt wordt als navigatieapparatuur. Dan wordt dit wel als inboedel gezien.;
 • Kostbare zaken als sieraden, brillen, horloges en foto-/filmapparatuur;
 • Motorrijtuigen, waaronder ook brom- of snorfietsen

Het verzekerde bedrag

Voor de “Volledig Casco “ is dat onbeperkt  en voor de “Beperkte Casco” is het gemaximeerd tot 20% van de verzekerde waarde.

Let wel op er gelden beperking voor bijzondere inboedelzaken, dit zijn bijzondere sportuitrustingen (zoals sporthengels, waterski’s duikuitrusting , wetsuits. En spullen voor andere activiteiten dan varen (zoals bijvoorbeeld fietsen en golfuitrusting. Hiervoor wordt max. € 500,- per gebeurtenis betaald.

 

Afwijkende bepaling voor een sloep en openzeilboot

Onder inboedel verstaan voor een sloep en/of open zeilboot wordt verstaan, specifieke kleding voor slecht weerlevensmiddelen, spullen bestemd voor het verpakken, bruikbaar houden van levensmiddelen zoals Picknickmand, thermosfles, koelbox, servicegoed en bestek.

Ook is de max. vergoeding € 750,- per gebeurtenis. Voor levensmiddelen is dit € 350,-.

De volledige omschrijving tegen welke risico’s de inboedel verzekerd is vindt u op pagina 8 & 8 van de voorwaarden

 

Waarvoor bent u verzeker

De volledige omschrijving vindt u op pagina 8 en 9.

De schaderegeling

Deze is voor de inboedel  omschreven op pagina 19 en 20

Wanneer mijn boot in de(winter) stalling gaat is deze dan ook verzekerd?

Wanneer de boot in de (winter)stalling staat is deze tegen dezelfde voorwaarden verzekerd als op de polis staat vermeld.

Zorg wel dat u de boot de nodige bescherming heeft gegeven tegen de kou.

Ook bent u verzekerd tijdens het vervoer van uw boot. wanneer u op de weg rijdt met uw boot op de trailer. Of als u uw boot op de trailer zet of er juist van afhaalt.

Mag iemand anders met mijn boot varen?

Iemand anders mag met uw toestemming uw met u boot varen mits er geen sprake is van verhuur*.

Verder met u natuurlijk rekening houden met de regels zoals deze gelden voor het besturen van een boot, namelijk:

 • Iemand tot 12 jaar mag een openboot tot max. 7 meter varen welke dan ook niet snel kan varen dan 13 km oer uur.
 • Voor een openboot welke harder kan dan 13 km en niet harder kan dan 20km per uur geld een min. Leeftijd van
 • Als een boot harder kan ren als 20 km per uur is een minimum leeftijd van 18 jaar van toepassing. Ook dient de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs.

Wanneer is sprake van verhuur?

U hebt uw vaartuig verhuurd of u gebruikt uw vaartuig om personen tegen betaling te vervoeren. Of uw vaartuig wordt gebruikt voor charterdoeleinden.

Wanneer u dit doet zijn er wel mogelijkheden om uw boot alsnog te verzekeren. Informeer naar onze mogelijkheden.

Wat betekent aftrek nieuw voor oud, en wordt dit toegepast bij een schadeuitkering?

Door slijtage worden onderdelen minder waard, bij een ongewenst schade wordt dan het bedrag dat het onderdeel al minder waarde was geworden niet vergoed.

Deze regeling word toegepast bij:

 • (dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee vergelijkbare onderdelen;
 • een buitenboordmotor die op het moment van de schade ouder is dan 3 jaar;
 • onderdelen die al vóór de schadegebeurtenis beschadigd blijken door slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden

Zie ook vraag onder “Dekking”; Zijn er nog belangrijke dekkingen en uitsluitingen waar ik op moet letten bij het afsluiten,

Wat is het verschil tussen Beperkt Casco en Volledig Casco?

Bij de Beperkt Casco zijn verschillende schadegebeurtenissen gedekt die ook bij de Volledig Casco dekking zijn verzekerd.

Dekkingsoverzicht
Beperkt Casco Volledig Casco
Schade aan anderen € 5.000.000,-
Opruimings- en bergingskosten
Bereddingskosten
Bijboot (Indien meeverzekerd)
Uitbreiding mogelijk met een aanvullende “Ongevallendekking” en/of “Rechtsbijstanddekking”
3 jaar aanschafwaardegarantie

 

Geen aftrek nieuw voor oud (bij gedekte evenementen)

 

Brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag

 

Diefstal & inbraak

 

Nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik, aan boord

 

Aanvaring (schade aan eigen boot)

 

Vandalisme

 

Lekvaren (Rubberen boot)

 

Verduistering en joyvaren

 

Zinken

 

Schade door vorst ontstaan ​​door bevriezing

 

Ieder ander van buiten komend onheil

 

Blaasvorming in het polyester door osmose

 

Eigen Gebrek voortstuwingsinstallatie en genratoren. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

 

Eigen gebrek van het vaartuig. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

 

Transport van uw vaartuig via de weg van over het water

 

Inboedel

 

Maximaal 20% van het
verzekerde bedrag van
uw vaartuig.
Onbeperkt verzekerd.
De volgende bijzondere inboedelzaken zijn verzekerd voor een maximale vergoeding per gebeurtenis:

 

1 bijzondere sportuitrusting. Bijvoorbeeld sporthengels, waterski’s,
duikuitrusting,en wetsuits. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis;
2 meegenomen spullen voor andere activiteiten dan varen. Bijvoorbeeld golfuitrusting en fietsen. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis.
De volgende inboedelzaken zijn
uitgesloten:
1 geld, geldswaardig papier, betaalcheques, betaalpassen en reischeques;
2 kostbare zaken als sieraden, brillen, horloges en foto-/filmapparatuur;
3 motorrijtuigen, waaronder ook een brom- of snorfiets.
Hebt u een open zeilboot of een sloep? Dan valt het volgende onder uw inboedel:

 

1 levensmiddelen;
2 spullen bestemd voor het verpakken, bruikbaar houden en nuttigen van
levensmiddelen.
3 specifieke kleding voor slecht weer.,Wij vergoeden maximaal € 750,- per gebeurtenis. Dit geldt niet voor levensmiddelen. Voor levensmiddelen vergoeden
wij maximaal € 350,- per gebeurtenis. U hebt geen eigen risico.
Kosten voor huren vervangend vaartuig

 

1 het huren van een gelijkwaardig,vervangend vaartuig, of;
2 het verblijf in een hotel of vergelijkbaar onderkomen. Maar alleen als het vaartuig tijdens de gebeurtenis in gebruik is als vakantieverblijf.,Wij vergoeden
maximaal € 350,- per dag en nooit meer dan € 5.000,- per gebeurtenis.
Overdekking 10% bij totaalverlies

 

Is de aankoopprijs van het nieuwe vaartuig hoger dan het schadebedrag? Dan vergoeden wij maximaal 10% extra bovenop de dagwaarde van uw vaartuig voor de gebeurtenis. Maar nooit meer dan 110% van het verzekerd bedrag. De aankoop en de aankoopprijs moet u aantonen.
Eigen risico) U kunt kiezen uit: eigen risico € 0,-, € 250,- of € 500,-.,Is uw vaartuig meer waard dan € 100.000,-? Dan is een hoger eigen risico mogelijk.
U Kunt Uw trailer meeverzekeren

 

U bent verzekerd voor schade aan uw trailer als deze is veroorzaakt door:,Brand, explosie, directe blikseminslag, diefstal, verduistering en verlies, storm, botsen, slippen, stoten, omslaan, van de weg raken of in het water raken, een eigen gebrek en ieder ander van buiten komend onheil.

Wanneer is de buitenboordmotor verzekerd?

Als een buitenboordmotor bevestigd is aan de boot is deze bij  diefstalschade verzekerd  als deze bevestigd is aan het vaartuig en beveiligd is met een speciaal, tegen diefstal, ontwikkeld buitenboordmotorslot. Dit slot moet goedgekeurd zijn volgens de SCM/VbV slotenlijst. Deze lijst kunt u vinden op www.stichtingvbv.nl.

Wanneer een buitenboordmotor niet bevestigd is aan het vaartuig dan word bij diefstalschade alleen de buitenboordmotor vergoed als deze aanwezig is in een goed af te sluiten ruimte zoals een bakskist, garage, loods of schuur na inbraak.

Verder is de buitenboordmotor verzekerd volgens de dekking van de Basis Casco en de Volledig Casco.

Verder is aftrek nieuw voor oud na 3 jaar van toepassing

Mag ik mijn boot verhuren?

Verhuur is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk middels een clausule in de polis is opgenomen en de daarvoor eventueel geldende meer premie is voldaan. Wanneer u uw boot uitleent zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen, dan is dat wel verzekerd.

Gelden er beveiligingseisen voor het diefstalrisico?

Waneer de boot op een trailer staat dient deze te zijn voorzien van een goedgekeurd VbV (voorheen SCM/VIP/TNO) disselslot/koppelingsslot en goedgekeurde VbV wielklem. De buitenboordmotor dient eveneens te zijn voorzien van een VbV goedgekeurd slot.

Zie ook de vraag onder “Dekking”;  Klopt het dat er niet altijd uitgekeerd wordt als een verzekerde boot gestolen wordt?

Wat is de maximale no-claimkorting voor mijn Bootverzekering?

De maximale no-claimkorting voor de bootverzekering van Nationale Nederlanden v/h Delta Lloyd, welke op deze site opgenomen, bedraagt  35%.

No-claim/korting / inschaling

Bij aanvang van de verzekering vindt er een zogenaamde inschaling plaats. Hoe meer schadevrije verzekeringsjaren u kunt aantonen, des te hoger uw trede. Wij adviseren u indien u geen jaren kunt aantonen met ons te overleggen.

Vaart u schadevrij?

Dan wordt dat beloond met een korting die kan oplopen tot 35%.

Schade aan of door de volgboot heeft op deze korting géén invloed.

Verder heeft u no-claim bescherming indien u aan de schade voorafgaande 3 jaar geen schade heeft gehad

Hoe werkt de no-claim korting?

Per vervaldatum wordt de korting op de premie voor het volgende jaar berekend. Dit gebeurt aan de hand van onderstaande tabel (voorbeeld) die betrekking heeft op alle W.A. en Beperkt Casco en Volledig Casco dekkingen. Maar ook over de extra premie voor de trailer en eventuele volgboot/bijboot indien hiervoor extra premie is verschuldigd.

NO-CLAIM TABEL
Schadevrije Jaren / trede Korting korting na 1 schade Korting na 2 schades
0 0 % 0% 0%
1 10 % 0% 0%
2 15 % 0% 0%
3 20 % 10 % 0%
4 25 % 15 % 0%
5 30 % 20% 0%
6 of meer 35 % 25 % 0%
De verzekering kent geen malusregeling, dat wil zeggen geen extra toeslag op de premie door schade.

 No-claim bescherming

Wanneer u al 3, of meer, schadevrije jaren heeft opgebouwd bij de verzekeraar blijft bij één schademelding, de van kracht zijnde no-claim korting van kracht

De volledige no-claim regeling kunt u lezen op bladzijde 25 van de voorwaarden

Nog meer voordeel bij schadevrije varen

Naast de no-claim korting wordt u ook extra beloond door verlaging van het eigen risico indien u schadevrij vaart.

Voor elk schadevrij gevaren verzekeringsjaar wordt uw eigen risico verlaagd met 20%. Hierbij geldt wel een maximale vermindering van € 1.250,-. Het minimale eigen risico blijft € 100,-.

Deze volledige regeling kunt u lezen op bladzijde 21 van de voorwaarden

Wat is het dekkingsgebied voor de bootverzekering?

U kunt standaard kiezen voor de onderstaande dekkingsgebieden, maar wenst u een ander vaargebied neem dan met ons contact op,

U vaartuig is binnen het dekkingsgebied naast dat het zich in het water bevind ook verzekerd wanneer deze zich bevind op het vasteland.

Raadpleeg altijd u polis voor welk dekkingsgebied u heeft gekozen. U kunt dit natuurlijk altijd aanpassen.

 

Vaargebied Nederland

Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

 

Vaargebied Europa + 20 mijl kustdekking

Alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

 

Vaargebied Middenlandse zee

De Middellandse, Tyrrheense, Adriatische en Ionische zee, echter met uitzondering van een zone van 15 mijl uit de kust van Algerije. Het vaargebied wordt verder als volgt begrensd:

 • in het zuiden door 36 graden noorderbreedte;
 • in het westen door 5 graden westerlengte;
 • in het oosten door 20 graden oosterlengte.

 

Vaargebied zeedekking (groot vierkant)

De Noordzee, het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Oostzee, als volgt begrensd:

 • in het noorden door 60 graden noorderbreedte;
 • in het oosten door 20 graden oosterlengte;
 • in het zuiden door 45 graden noorderbreedte;
 • in het westen door 12 graden westerlengte.

Heb ik een eigen risico op mijn bootverzekering?

Als u een bootverzekering afsluit via deze site moet u rekening houden het de volgende eigen risico,

WA geen eigen risico

voor Bepekt Casco en Volledig Casco kunt kiezen uit: eigen risico € 0,-, € 250,- of € 500,-.,Is uw vaartuig meer waard dan € 100.000,-? Dan is een hoger eigen risico mogelijk.

Bijboot

Bij een schadegebeurtenis waardoor uitsluitend schade aan de bij het vaartuig behorende bijboot  is ontstaan, wordt het eventuele eigen risico niet toegepast