Veelgestelde vragen over de schadeafhandeling

bootverzekering schadeafhandelingHeeft u een vraag over de schadeafhandeling op de bootverzekering? Bekijk hier meest gestelde vragen die wij vaak horen over schadeafhandeling van de bootverzekeringen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust: 085 – 401 17 60

Natuurlijk kunt U ook het contactformulier invullen of een mail sturen aan info@pleziervaartpolis.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op.

De vragen kunnen zijn beantwoordt op basis van de  voorwaarden van Nationale Nederlanden v/h Delta Lloyd Watersportpolis TE 03.201F. Wanneer volgens uw polisblad andere voorwaarden van toepassing zijn adviseren wij u ons te benaderen.

Wij hebben schade. Wat moeten wij doen?

Vul het digitale schadeaangifteformulier  ( een korte melding of uitgebreide melding ) zo volledig mogelijk in.

Lees ook  onze informatie “Tips bij  schade” en “Het schade proces“.

Heeft u spoedeisende schade? Bel ons dan op 085 – 401 17 60 (tijdens kantoortijden) of op (06) 140 125 10 (buiten kantoortijden).

Wanneer u ons niet kunt bereiken kunt u ook contact opnemen met de Alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij.

Ik heb schade gemeld, maar nu blijkt dat er geen schade is. Gaat deze schademelding ten koste van mijn no-claimkorting?

Alleen schademeldingen, waarvoor een schadebetaling wordt gedaan, zijn van invloed op uw no-claim korting. Als u een schade heeft gemeld en er komt toch geen claim, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk bij ons meldt. Het kan anders voorkomen dat u bij de eerstkomende prolongatie gekort wordt op uw no-claim korting, omdat de verzekeraar er van uitgaan dat er wel een schadebetaling volgt.

Het is dus ook in uw belang ons zo snel mogelijk te laten weten wat er met uw schademelding gaat gebeuren.

Ik heb schade aan mijn boot. Maar wat krijg ik vergoed?

Kan je boot gerepareerd worden? Dan betaald de verzekeraar de reparatiekosten, het materiaal en het uurloon van de reparateur.

Is dat bedrag hoger dan de dagwaarde van je boot? Dan is je boot total loss. Bij total loss vergoeden wij niet de dagwaarde, maar de aanschafwaarde. Tot 3 jaar na aankoop van de boot. En moet uw boot gekocht hebben bij een erkend watersportbedrijf of een jachtmakelaar welke ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer u een “Vaste taxatie (deskundigentaxatie)” heeft wordt hierin bepaald dat deze waardebepaling voor maatschappijen de basis van de schadeuitkering is gedurende de periode die in de clausule is vermeld.

Koopt u een nieuw boot na totaal verlies?

Koopt u een nieuw vaartuig na totaal verlies? En is de aankoopprijs van het nieuwe boot hoger dan het schadebedrag? Dan vergoed men extra maximaal tien procent van de dagwaarde van uw boot meteen voor de gebeurtenis. Maar nooit meer dan honderdtien procent van het verzekerd bedrag. De aankoop en de aankoopprijs moet u aantonen

Vervanging van onderdelen vaartuig

Worden voor de reparatie onderdelen van uw vaartuig vervangen? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve bij:

  • (dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee vergelijkbare onderdelen;
  • een buitenboordmotor die op het moment van de schade ouder is dan 3 jaar;
  • onderdelen die al vóór de schadegebeurtenis beschadigd blijken door slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden.

Dan vergoed men niet het bedrag dat het onderdeel al minder waard was geworden door de slijtage.

overige schade

schade aan inboedel – navigatieapparatuur, trailer, voortstuwingsinstallatie en generatoren wordt in de voorwaarden anders geregeld.

Is er een eigen risico als ik of de gebruiker van mijn boot aansprakelijk is voor schade aan (spullen van) iemand anders?

Nee, U hebt geen eigen risico als u of de gebruiker van uw boot aansprakelijk is voor schade aan (spullen van) iemand anders.

Mijn boot is gestolen. Wat nu?

Wanneer u beschikt over een  Beperkt Casco of  Volledig Casco verzekering, heeft u recht op een schadevergoeding. Om een claim in te dienen, kunt u de volgende stappen ondernemen.

maar lees ook wat wij vermeld hebben onder: Bootschade

 Politieaangifte doen

Bij diefstal van uw boot of onderdelen is het noodzakelijk dat u direct aangifte doet in de plaats waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan dient u dit alsnog te doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft. U ontvangt bij deze aangifte een aangiftebewijs. U dient een kopie van dit aangiftebewijs in een later stadium naar ons op te sturen om de schade in te dienen.

Schade melden

U kunt een schadeformulier van de maatschappij downloaden op onze website op de pagina Schade. Hier kunt u ook tips met betrekking tot een schademelding terugvinden.

U dient een volledig ingevuld schadeformulier aan ons toe te zenden om de schade in te kunnen dienen. Dit kan met het digitaal schadeformulier. Of download het schadeformulier van de maatschappij

Lees ook het volgende op de site “Tips bij schade” en “Het schade proces“.

Verzamel bewijs

Verzamel aankoopnota’s (van de boot, accessoires en inboedel), registratiebewijzen en eventuele sleutels van bewijzen en beveiligingen.

Schade claimen

U kunt al deze documenten opsturen naar Pleziervaartpolis.nl. Voor vragen over uw schadeafhandeling kunt u contact opnemen met ons, bel 085 – 401 17 60. Wij helpen u graag.

Ik heb schade tijdens mijn vakantie. Mag is deze melden na de vakantie?

In de voorwaarden is bepaald de schade zo snelmogelijk te melden. Wij adviseren u daarom ons te bellen tijdens kantooruren 085 – 401 17 60 en na kantooruren 06 – 140 125 10. Of maak gebruikt  digitale schadeformulier (verkorte schademelding)

Hulpdienst

Heeft u directe hulp nodig neem dan zo snel mogelijk contact op  met de  Hulpdienst via telefoonnummer 070 – 513 01 44. Of vanuit het buitenland +3170 – 513 01 44.
De Hulpdienst staat 24 uur per dag voor u klaar. U bent verplicht om volledig mee te werken aan de hulpverlening. Volgt u de aanwijzingen op van de Hulpdienst en de hulpverleners op de plaats waar u bent.
De Hulpdienst bepaalt welke kosten vergoed worden.
Let op: komt u deze verplichtingen niet na? Dan kan het gevolg zijn dat de Delta Lloyd Hulpdienst u geen kosten (meer) vergoedt. De  Hulpdienst moet de hulp in redelijkheid kunnen uitvoeren.
de volledige omschrijving kunt u lezen in de voorwaarden blz.4