Direkt regelen

Offerte aanvragen

Bereken uw premie

Bootverzekering afsluiten

Regelgeving

Door de Autoriteit Financiële Markten (AFM worden wettelijke eisen gestel, aan alle eisen wordt door pleziervaartpolis.nl voldaan. Zelfs streven wij er naar om de lat nog hoger de leggen dan de regels die door het AFM worden gesteld.

Om de klachten regeling te waarborgen zijn wij aangesloten bij het Kifid, het financiële klachten instituut

Op onze dienstverlening zijn regels van toepassing, o.a. opgesteld door wettelijke regelgeving. Zo zijn de volgende regels opgesteld voor onze dienstverlening: Onze Dienstenwijzer – Algemene Voorwaarden – Klachtenregeling – Fraudebeleid – Gedragscode.

Pleziervaartpolis voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen en is in het bezit van een vergunning onder nummer 12012974.

Pleziervaartpolis heeft van AFM vergunningen gekregen voor de bemiddeling en advisering op het gebied van Schadeverzekeringen particulieren, Schadeverzekeringen zakelijk, Inkomensverzekeringen, Vermogen, Zorgverzekeringen, Consumptief krediet, Betaalrekeningen, Electronisch geld – spaarrekening.

Verder beschikken wij ook over de vergunningen om te bemiddelen Schadeverzekeringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

Wat doet de AFM?

Men controleert de ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Er toezicht op het gedrag van die financiële ondernemingen. Zo moeten ondernemingen U goed informeren over de financiële producten en diensten die men u aan biedt. Maar ook let men er op dat iedereen zich houdt aan de wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten.

Maar ook geeft het AFM adviezen over nieuwe wetten en regels aan het Ministerie van Financiën.

Welke doelen heeft de AFM?

 1. Het AFM probeert de toegang tot de financiële markten zo goed mogelijk te maken. De AFM geeft daarom begrijpelijke informatie aan consumenten over financiële ondernemingen en producten.
 2. Het AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk kunnen functioneren.
 3. Het AFM ervoor zorgt dat iedereen vertrouwen kan hebben in de financiële markten.

Consumenten, bedrijven en de overheid maken veel gebruik van producten die financiële ondernemingen aanbieden. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat die ondernemingen op een nette en eerlijke manier werken.
Uitgebreide informatie over de AFM vindt u op hun website.

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken over wie wij zijn en hoe wij werken.
In deze dienstenwijzer treft u de belangrijkste informatie over onze dienst verlening. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen

Onze gegevens

Naam: Pleziervaartpolis
Postadres: Postbus 234 – 5480 AE – Schijndel
Telefoon: 085 – 401 17 60
Mobiel: 06 – 140 125 16 (na kantoortijd voor spoedeisende zaken)
Website: www.pleziervaartpolis.nl / www.pleziervaartpolis.be
E-mail: info@pleziervaartpolis.nl / info@pleziervaartpolis.be
KvK-nummer: 16043577

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12012975

Aard van dienstverlening

Pleziervaartpolis heeft de vergunning om te bemiddelen in:
– Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
U kunt bij ons schadeverzekeringen vergelijken en afsluiten. De schadeverzekeringen die wij aanbieden zijn: boot, rechtsbijstand-, reis-, woonboot-, en alle andere vormen van verzekering welke gerelateerd zijn aan watersport-verzekering ofwel het houden, bezitten van een boot. Wij treden op als intermediair en verzorgen de polis voor u. Tijdens de looptijd van de polis kunt u bij ons terecht voor vragen, wijzigingen en schademeldingen.

Daarnaast in:

 • Inkomensverzekeringen
 • Vermogen
 • Zorgverzekeringen
 • Consumptief krediet
 • Elektronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappij.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten.
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen, deze zijn ook te raadplegen op onze site,
Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

Zelf regelen

De websites www.pleziervaartpolis.nl en www.plziervaartpolis.be zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het opvragen van premie –en voorwaarden overzichten. Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat onze activiteiten zich beperken tot het regelen van wat de klant (U) via de internetsite heeft aangegeven te willen afnemen, we noemen dat ‘execution only’. Dit houdt in dat we géén advies uitbrengen of andere werkzaamheden uitvoeren, bij het afsluiten van een verzekering.

Onze ondersteuning bestaat uit de bemiddeling bij het tot stand komen van de overeenkomsten tussen u en de samenwerkende aanbieder. Wel zorgen we ervoor dat uw verzekeringen juist geadministreerd worden

Pleziervaartpolis is dan alleen verantwoordelijk voor het beheer van uw verzekeringen. Dit houdt in dat we géén advies uitbrengen of andere werkzaamheden uitvoeren bij het afsluiten van een verzekering. Wel zorgen we ervoor dat uw verzekeringen juist geadministreerd worden
Er is dus op geen enkele wijze sprake van advies door ons. Om achteraf niet geconfronteerd te worden met een onjuiste premie of een niet-gedekte schade, dient u alle gegevens volledig en correct in te vullen. Uiteraard kunnen we u hierbij assisteren.

Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Niet zelf regelen

U kunt er ook voor kiezen om Pleziervaartpolis een advies te laten uitbrengen, dit noemen wij “adviesmodule”

Wij beginnen te werken vanuit een inventarisatie van uw (huidige) situatie, uw wensen en eventuele voorkeuren. Onze taak is het om samen met u een totaal beeld te maken van de risico’s/wensen waar u mee te maken hebt. Dit gebeurd via het formulier “offerteaanvraag” op de site of naar aan leiding van een gesprek / mondeling overleg ( dit kan ook telefonisch). Ook is het van belang dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt die van belang kan zijn,
Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s u zelf kunt lopen en welke eventueel verzekerd moeten worden. Ook kijken wij naar de haalbaarheid van uw wensen. Hierbij geven wij allereerst alleen advies. Daarnaast kunnen wij u producten adviseren die aan uw wensen of risico invulling kunnen geven. Welke producten het beste bij u aansluiten, verschilt per persoon en omstandigheid.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt via ons kantoor.

Wij verrichten voor u de volgende werkzaamheden bij de adviesmodule:

Inventariseren en Advisering:

 • in kaart brengen van uw persoonlijke situatie,
 • het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden
 • informatie en/of uitleg over producten
 • bekijken of en welke producten u nodig heeft en waarom
 • inventariseren gebeurd via de offerteaanvraag formulieren op de site, pleziervaartpolis.nl en pleziervaartpolis.be, of tijdens een gesprek eventueel telefonisch

Bemiddeling/Administratie/Beheer:

 • bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en) en andere financiële producten
 • controle van de polisgegevens
 • beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door u verstrekte gegevens
 • wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

Begeleiding:
Hulp bij schade, wijziging, afkoop, premievrij maken, oversluiting en opzegging bij uw financieel product, switchen van verzekeringen naar bancaire oplossingen en v.v.

Wij zullen niet alleen op uw verzoek maar ook op eigen initiatief handelen en u informeren over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Wij onderhouden namens u contacten met de verzekeraar bij wie uw verzekering en/of product is afgesloten.
Voor onze verrichtingen bij deze adviesmodule hebben wij een inspanningsverplichting.

“Niet tevreden” garantie

Na het afsluiten van de verzekering wordt de polis voor u opgemaakt en krijgt u de polisstukken toegestuurd. Vanaf het moment dat u de polis thuis ontvangt, heeft u 14 dagen polisbedenktijd voor schadeverzekeringen en 30 dagen polisbedenktijd voor levensverzekeringen. Gedurende deze bedenktijd heeft u het recht om de verzekering zonder kosten en zonder opgaaf van redenen schriftelijk op te zeggen.
U dient de verzekering op te zeggen door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Wijze premiebetalingen

Deze kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premie door de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt geïncasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

Uw klantenmap online

Als u de keuze heeft gemaakt voor het product dat via van de site Pleziervaartpolis.nl en/of pleziervaartpolis.be wordt aangeboden, dan heeft u altijd de gegevens van uw verzekeringsportefeuille bij de hand. U logt in via de inlogpagina op website: pleziervaartpolis.nl of pleziervaartpolis.be U heeft dus altijd en direct digitaal inzicht in:

 • Al uw verzekeringen
 • Uw polissen + historie
 • Uw schade + afwikkeling
 • U kunt polissen elders lopend toevoegen

Schade melden

Hebt u een schade waarvoor u uw verzekering nodig heeft? Meld deze dan direct zodat uw schade zo snel mogelijk in behandeling genomen kan worden. Meld uw schade via de site (www.pleziervaartpolis.nl / pleziervaartpolis.be), of per mail schade@pleziervaartpolis.nl / schade@pleziervaartpolis.be, of per post. Natuurlijk kunt u ons natuurlijk ook altijd telefonisch bereiken. U kunt ook bellen met het speciale telefoonnummer van betreffende maatschappij.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postadres: Postbus 93257 – 2509 AG Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 38 2591 XR Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
Aansluitnummer: 300.008858

Wij adviseren u ook onze klachten regeling te raadplegen

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening van Pleziervaartpolis zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd en op verzoek worden toegezonden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met Pleziervaartpolis en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in ’s Hertogenbosch, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

.

Algemene Voorwaarden

 (Versie 2013/01)

Artikel 1: Definities

1.1 Pleziervaartpolis
Pleziervaartpolis gevestigd te Heusden aan de Scheepswerf 1 5256PL,hierna te noemen: “PVP”.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie PVP enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan PVP verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

1.4 Financieel Product:
De schadeverzekering, levensverzekering, uitvaartverzekering, betaalrekening, electronisch geld, spaarrekening of het consumptiefkrediet, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover PVP adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

1.5 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en PVP wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat PVP een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. PVP is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan PVP verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met PVP en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij PVP werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan PVP verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van PVP, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door PVP opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van PVP en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor PVP werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door PVP zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen PVP

3.1 Door PVP namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door PVP gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan PVP een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door PVP aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan PVP een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan PVP heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht PVP heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door PVP verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door PVP gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van PVP het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan PVP heeft bekend gemaakt, mag PVP erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is PVP toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover PVP bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PVP is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 PVP is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan PVP toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen PVP en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

6.2 PVP is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomend door PVP en opdrachtgever.

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. PVP is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van PVP beïnvloeden.

6.4 In het geval PVP werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens PVP start met de uitvoering van de Opdracht

6.5 Facturen van PVP dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen [*] dagen na de factuurdatum op de door PVP voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. PVP is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door PVP voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door PVP uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8 Indien Opdrachtgever de door PVP in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan PVP te voldoen kan PVP de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
– Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;
– Over de volgende € 2.500,00: 10%;
– Over de volgende € 5.000,00: 5%
– Over de volgende € 190.000,00: 1%
– Over het meerdere: 0,5%

6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van PVP aanleiding geeft, is PVP bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan PVP die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat PVP haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 PVP kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van PVP zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is PVP bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan PVP verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat PVP meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast PVP het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan PVP de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van PVP

8.1 Iedere aansprakelijkheid van PVP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door PVP bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PVP wordt uitgekeerd, inclusief het door PVP te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PVP in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van PVP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door PVP bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien PVP geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van PVP en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 PVP is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 PVP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door PVP gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6 PVP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan PVP verzonden (email)berichten PVP niet hebben bereikt.

8.7 PVP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van PVP, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 PVP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 PVP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval PVP adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft PVP een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. PVP is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is PVP niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van PVP voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met PVP indien PVP zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 PVP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor PVP redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PVP ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van PVP geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van PVP kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever aan PVP verstrekte persoonsgegevens zullen door PVP niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover PVP op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van PVP, zal PVP de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 PVP is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.008858. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. PVP verwijst u naar haar dienstenwijzer en klachtenregeling voor meer informatie.

11.2 PVP conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 1.250,= (zegge en schrijven twaalfhonderd en vijftig euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft PVP de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
11.3 Indien een klacht gegrond is, heeft PVP de keuze om het factuurbedrag aan te passen, de tekortkomingen kosteloos te herstellen of het beëindigen van de opdracht tegen een restitutie aan de opdrachtgever naar evenredigheid van de reeds correct uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door PVP verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van PVP, te worden ingediend bij PVP. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door PVP verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door PVP uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

Directie en medewerkers van Pleziervaartpolis.nl verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.

In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.

Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.

Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie.

Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.

Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering of financiering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.

In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.

Pleziervaartpolis.nl besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van de dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Als dat zo is horen we dat graag van u. Ook wij leren hiervan en kunnen onze bedrijfsvoering hierop verbeteren.
Hoe een klacht afgewikkeld wordt vind u onder procedure.

Laat het ons weten

Heeft u bijvoorbeeld een klacht over een bepaalde zaak, advies of hoe u te woord wordt gestaan, laat het ons weten.
U kunt een eventuele klacht op diverse manieren melden. We geven u hier de mogelijkheid om dit te doen. Uiteraard is een melding mondeling in een gesprek of via de post ook goed. Dit kunt u telefonisch doen, schriftelijk (per mail of post) of via het reactieformulier klachten.

Interne klachten regeling

Nadat u de klacht bij ons kenbaar heeft gemaakt zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wij zullen er dan alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden.
De volledige klachtenregeling kunt u hier bekijken.

Maar wat als wij er samen niet uitkomen

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u zich richten tot de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid). Het advies en de hulp die de Financiële Ombudsman u biedt is gratis.

Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Ombudsman, kunt u zich zonodig richten tot de Geschillencommissie en daarna eventueel tot de Commissie van Beroep. Zij behandelen geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie. Ook moet er voor de Commissies van Beroep meer dan € 25.000,- in het geding zijn. Bij deze laatste 2 commissie bent u ook (geringe) kosten verschuldigd.

Voor de volledige regeling en/of kosten van het Kifid verwijzen wij u naar www.kifid.nl.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid

U kunt aan hen een brief schrijven of gebruik maken van het klachtenformulier, dat verkrijgbaar is bij het klachteninstituut (www.kifid.nl) .

Enkele aanwijzingen hierbij:

 • Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die u met ons heeft gevoerd.
 • Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat u daarvan vindt.
 • Geef aan tegen wie de klacht is gericht, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat u van het Klachteninstituut verwacht.
 • Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief de polisvoorwaarden, aanhangsel, clausules etc.
 • Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling.

De gegevens zijn:

Postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Bezoekadres:
Kifid
Bordewijklaan 38
2591 XR Den Haag

Telefoon 070-333 8 999
Ons aansluitingsnummer is 300.008858

Email : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van ons of de verzekeraar om er zelf financieel beter van te worden, of om een ander er financieel beter van te laten worden’. Een aantal voorbeelden die u misschien wel herkent:

 • Een ander verhaal vertellen dan de waarheid. Bijvoorbeeld afspraken tussen familieleden waarbij een familielid een aansprakelijkheidsschade opgeeft, terwijl een ander familielid de schade heeft veroorzaakt.
 • Meer opgeven dan gestolen is. Bij een inbraak opgeven dat er een tv, camera, tablet én mobiele telefoon gestolen is, in plaats alleen de tv.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade. Het verlies van een dure merkzonnebril claimen op uw reis­verzekering in plaats van een goedkope merkloze bril.
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal.
 • Een nota vervalsen.
 • Een inbraak in scène zetten.

Vertrouwen is belangrijk

Bij Pleziervaartpolis.nl en de verzekeraars vinden is vertrouwen één van de belangrijkste punten in de relatie met U. Doordat wij u vertrouwen, kunnen wij en de verzekeraar schademeldingen snel, gemakkelijk en zonder gedoe afhandelen. Uit onderzoek is bekend dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen. Veel mensen weten niet wat er gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u hier graag meer over.

Welke maatregelen treffen wij?

Zoals gezegd gaan wij en de verzekeraar uit van vertrouwen. Toch is er soms het idee dat een melding niet helemaal in orde is. Als men denkt dat er iets niet klopt, dan stelt men altijd een onderzoek in. Is er fraude in het spel? Dan kunnen er een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Een verzekering opzeggen.
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen.
 • Aangifte doen bij de politie.

Daarom wordt er aan fraudebestrijding gedaan?

Uit  klantenonderzoeken blijkt dat ca. 90 % van klanten vindt dat zij niet de dupe mogen worden van fraude. Via uw premie betaalt u – als betrouwbare klant – mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen men niet.

Voor alle duidelijkheid wijst Pleziervaartpolis ten aanzien van de website www.pleziervaartpolis.nl (“de website”) en verstuurde e-mail op het volgende:

Informatie op deze internetsite

De informatie die aangeboden wordt op deze website dient ter algemene informatievoorziening. De geboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor uw eigen rekening en risico.

Pleziervaartpolis.nl besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie kunnen echter voorkomen. Pleziervaartpolis.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op, of via, deze website weergegeven informatie. Pleziervaartpolis.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Pleziervaartpolis wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Functioneren van deze website

Pleziervaartpolis doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienstverlening. Pleziervaartpolis biedt geen garantie dat de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienstverlening foutloos en ononderbroken en zonder storingen zal functioneren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Pleziervaartpolis haar bestuurders en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten , van welke aard ook, die ontstaat door toegang tot , het gebruik van, of via deze website aangeboden informatie en diensten.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle op deze website aangeboden informatie (inclusief deze disclaimer) is het Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

De informatie in door Pleziervaartpolis verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) (“attachments”) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, verzoekt Pleziervaartpolis u vriendelijk de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht, met inbegrip van eventuele bijlage(n) van uw computer te verwijderen en niet openbaar te maken. E-mails en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door Pleziervaartpolis gelezen en bewaard worden. Alle opvattingen/opinies uitgedrukt in een vanuit Pleziervaartpolis verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs die van Pleziervaartpolis. Pleziervaartpolis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen

Wijzigingen

Pleziervaartpolis behoudt zich het recht voor de op, of via, deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Voor alle duidelijkheid wijst Pleziervaartpolis ten aanzien van de website www.pleziervaartpolis.nl (“de website”) op het volgende:

Intellectuele eigendomsrechten

Pleziervaartpolis, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en alle hierop aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en HTML-codes).

Het is u niet toegestaan de informatie van deze website over te nemen, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken of vanuit een andere website via een link, hypertext link of deeplink te verwijzen naar de website van Pleziervaartpolis, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pleziervaartpolis.

U mag de informatie op deze website wel downloaden en/of afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Pleziervaartpolis behoudt zich het recht voor de op, of via, deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze copyright, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

De AFM hanteert vijf kernwaarden:

AFM_header_600

 

 

 

 • Doortastend

 • Zorgvuldig

 • Orientatiepunt

 • Doelmatig

 • Eigen verantwoordelijkheid

Lees hier meer over het toezicht van de AFM.

De Voordelen van het Kifid zijn:

kifid

 • Objectief en onafhankelijk

 • Deskundig

 • Laagdrempelig en snel

 • Betaalbaar

Lees hier meer over het van de KiFid

Contact informatie

Postadres:

Postbus 234
5480 AE Schijndel

Telefoon

085 – 401 17 60
06 – 140 125 16

E-mail:

info@pleziervaartpolis.nl

Openingtijden:

Elke werkdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 19.00 uur.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren