Deze website wordt beheerd door Pleziervaartpolis.nl. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Pleziervaartpolis.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Pleziervaartpolis.nl wend deze persoonsgegevens uitsluitend aan voor de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Pleziervaartpolis.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Voor Pleziervaartpolis.nl is bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Om u te informeren over de producten en diensten;
– Ten behoeve van het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten en/of diensten;
– Om de door u gewenste online dienstverlening te kunnen realiseren;
– Ten behoeve van het ontwikkelen van webstatistieken en statistische analyses;
– Ten behoeve van het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of met u in stand te houden dan wel uit te breiden;
– Ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude;
– Voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

 

Persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan Pleziervaartpolis.nl de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van een betreffende product of dienst of het gebruik van een betreffende functie. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per product of dienst verschillen. Er worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt , behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U heeft het recht de gegevens die Pleziervaartpolis.nl geregistreerd heeft in te kijken en eventueel te corrigeren. Bovendien kan u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Pleziervaartpolis.nl verwijderd worden.

Telkens wanneer u persoonsgegevens verstrekt zal Pleziervaartpolis.nl deze behandelen in overeenstemming met de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

 

Gevoelige informatie

Pleziervaartpolis.nl probeert via deze website geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Pleziervaartpolis.nl wel probeert dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden gevraagd. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Pleziervaartpolis.nl instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

Pleziervaartpolis.nl kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker en wordt gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren en om navigatie te vergemakkelijken.

U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Websites van derden

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

Links naar sites van derden

De site bevat links naar sites van derden. Wij willen u erop wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van deze websites. Wij adviseren u de privacy policy te lezen van iedere website die persoonsgegevens verzamelt.

 

Wijzigingen

Pleziervaartpolis.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze pricacy verklaring. Lees daarom regelmatig de privacy verklaring zodat u op de hoogte bent van het privacy beleid van Pleziervaartpolis.nl.

 

Heeft u vragen?

Indien u geen marketinginformatie van Pleziervaartpolis.nl wenst te ontvangen, vragen heeft over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze website, kunt u dat kenbaar maken via een e-mail of per gewone post:
Pleziervaartpolis.nl
Postbus 4
5256 ZG Heusden (gemeente Heusden)
Of mail naar: info@pleziervaartpolis.nl

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit