Een boot kopen:

Een boot kopen is niet zomaar een klusje. U staat op het punt om een grote aankoop te doen waar u jarenlang vaarplezier mee wil hebben.

De keuring

Maar hoe weet U zeker dat een boot gekocht die niets mankeert? In dit artikel vertellen we alles over de keuring van een boot.

Meldplicht van de verkoper

De verkoper heeft ten aanzien van zichtbare en verborgen gebreken een meldplicht. Als de verkoper opzettelijk zaken verzwijgt die van invloed zijn op de waarde van het schip, dan is dat een ontbindende voorwaarde voor de koopovereenkomst. Alleen kom je daar vaak pas achteraf achter en leidt het bijna altijd tot vervelende en langlopende juridische procedures.

Onderzoeksplicht van de koper

De wet zegt ook dat de koper een onderzoeksplicht heeft. Dus bij een onenigheid moet U kunnen aantonen dat U alles hebt gedaan om de aanwezigheid van gebreken ‘boven water’ te krijgen.

Daarom is het verstandig een aankoopexpert in te schakelen. Die kent de verschillende typen schepen en weet waar hij/zij op moet letten. Bovendien kijkt hij/zij met een objectieve blik en niet door een gekleurde bril zoals U. Inmiddels heeft u de zinnen op deze specifieke boot gezet en bent U daardoor geneigd de onvolkomenheden niet te willen zien. Neem een eigen, onafhankelijk expert en niet één die door de verkoper wordt geadviseerd. Gaat het om een makelaar/bemiddelaar? Dan heeft deze vaak belang bij een goede relatie met de verkoper en dat is niet altijd in jouw voordeel. Zeker niet als de expert ook een waardebepaling moet doen, waarbij de taxatieprijs onderdeel is van de onderhandelingen.

Technische keuring

Maar spreek met de expert goed af wat hij wel en niet moet doen. Het beste is een uitgebreide aankoopkeuring die bestaat uit een technische keuring, een proefvaart en een taxatie. Bij de technische keuring inspecteert de expert het hele vaartuig zo goed mogelijk en geeft hij een oordeel over de staat van onderhoud. Ook adviseert hij over noodzakelijke reparaties. Om de expert in staat te stellen zijn werk goed te doen moet hij overal bij kunnen. De boot moet dus zoveel mogelijk uitgeruimd zijn en droog staan. Dat laatste betekent dat hij een wat langere tijd op de wal staat, zodat de expert bij een polyester schip een objectieve vochtmeting kan doen. Dit om te kunnen beoordelen of er osmoseproblemen zijn of kunnen ontstaan.

Ook bij houten en stalen schepen moet het onderwaterschip beoordeeld kunnen worden. Dit om te kijken of er geen sprake is van houtrot en er dus delen vervangen moeten worden. Of om te kijken of er nog voldoende plaatdikte is en dat er geen sprake is van putcorrosie. Bij stalen schepen meet de expert ook de dikte van de aangebrachte coating (verf). En uiteraard controleert hij de staat van de anodes die de stalen huid tegen corrosie moeten beschermen.

plezierboot-hurenProefvaart

Na de ‘droge’ keuring moet de boot het water in voor de proefvaart. Dit moet van tevoren met de verkoper worden geregeld. Bij de proefvaart beoordeelt de expert het startgedrag van de motor bij een koude start, het functioneren van het schakelmechanisme, de kleur van de uitlaatgassen, de motorkoeling en de rustige gang van de motor. Daarna zal de expert met een taxatieprijs komen.

Rapport

Laat de expert verslag doen van zijn bevindingen in het bijzijn van de verkoper. En laat hem deze bevindingen uitgebreid op papier zetten. Grote noodzakelijke reparaties kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke verkoopprijs. Sterker nog, U moet altijd als ontbindende voorwaarde stellen dat de kosten van noodzakelijke reparaties niet meer mogen bedragen dan een bepaald percentage van de vraagprijs. Overigens moet hier onderscheid worden gemaakt tussen noodzakelijke reparaties om veilig met het schip te kunnen varen, en reparaties die een verbetering betekenen. In het laatste geval is het niet meer dan redelijk dat U als koper daaraan meebetaalt.

Keuring biedt zekerheid

Uiteraard wordt een schip na de aankoop goed verzekerd. Schade als gevolg van nalatig onderhoud (verwaarlozing) is echter meestal niet gedekt. Bij een gezonken schip door kapotte afsluiters of koelwaterslangen kom je dan van een koude kermis thuis. Een goede keuring van het schip kan dus veel ellende voorkomen.

Eventueel kunt u bij ons navraag doen voor adressen welke voor u een keuring kunnen regelen.

Vraag een bootverzekering offerte aan