Bootbeveiliging

Voor iedere watersporter is een goede bootbeveiliging van belang, en is het dat u onbezorgd volop kunt blijven varen. Zelfs kunnen bepaalde preventie eisen voor uw bootbeveiliging een eis van uw verzekeraar zijn.

Alle verzekeraars stellen eisen aan zorgplicht, voldoende zorg en eventuele beveiliging. Als een ‘goed huisvader’ wordt van u verwacht dat u goed op uw spullen past en dat u uw eigendom goed beveiligt. Dit geldt voor alle type schepen. De beveiligingsproducten die u gebruikt, moeten het SCM/VbV-keurmerk hebben

In de polisvoorwaarden is een artikel gewijd aan zorgplicht, voldoende zorg en beveiliging opgenomen. Als ‘goed huisvader’ wordt van u verwacht dat u goed op uw spullen past en dat u uw eigendom(en) goed beveiligt. Dit geldt voor alle type schepen. De beveiligingsproducten die u gebruikt, moeten het SCM/VbV-keurmerk hebben.

Beveiliging en veilige ligplaats

Open (trailerbare) boten, zoals sloepen, sportboten en visboten, vragen extra aandacht. Een veilige ligplaats is erg belangrijk en daarnaast natuurlijk ook de mate van beveiliging, zelfs kan het zijn dat verzekeraars bepaalde vormen van beveiliging eisen.

Helaas ontbreekt nog altijd een goede, algemene regelgeving op dit gebied. Wilt u voor uw eigen situatie een gedegen advies? Neem dan contact op met een professioneel bootbeveiligingsbedrijf.

Hiervoor werken wij o.a. samen met “Watersportbeveiliging.com”

bootbeveiligingWatersportbeveiliging.com

Wij hebben gekozen voor Watersportbeveiligng.com omdat zij bepaald geen “nieuwkomer” in de beveiligingsbranche. Sterker nog,zij houden zich al sinds 1991 onafgebroken bezig met beveiliging van binnenvaartschepen, jachten en havens. Constante innovatie en gebundelde expertise middels samenwerking met onder andere TNO, VBV en SCM. Het gevolg is een keur aan eersteklas beveiligingsproducten merendeel conform de nieuwe VBV eisen. Het resultaat is dat u met een gerust hart uw schip of jachthaven achter kunt laten.